Tapaamisen tyypit tapaamispaikassa

Tuetut tapaamiset

Tuetussa tapaamisessa yksi työntekijä on lapsen saatavilla ja siten lähettyvillä, mutta antaa perheelle rauhallisen läsnäolon mahdollisuuden tapaamisen aikana. Tapaamisten kestot ovat asiakaskohtaisia ja ne vaihtelevat tunnista koko päivään.

Valvotut tapaamiset

Valvonta on jatkuvaa valvotussa tapaamisessa. Tapaamiseen osallistuu kaksi työntekijää.Toinen työntekijöistä on jatkuvasti näkö- ja kuuloetäisyydellä tapaajista. Tapaamisten kesto on normaalisti 1-3 tuntia.

Vaihdot

Valvotussa vaihdossa työntekijä tekee mahdolliseksi lapsen siirtymisen vanhempien välillä turvallisesti ja lapsen kannalta ristiriidattomasti. Vaihdossa vanhemmat eivät tarvittaessa kohtaa toisiaan.

Toimitilat

TUETTUJEN JA VALVOTTUJEN TAPAAMISPAIKAN SÄÄNNÖT

Tapaamispaikassa tapaamisia ja vaihtoja toteutetaan tuomioistuimen päätöksen, lastenvalvojan vahvistaman vanhempien keskinäisen sopimuksen tai lastensuojelun sosiaalityöntekijän kirjallisen pyynnön perusteella.

Tapaaminen on lapsen oikeus vanhempaansa, ja lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset voidaan järjestää tuettuna tai valvottuna taikka valvotuin vaihdoin, jos tuki tai valvonta on tarpeen lapsen edun kannalta perustellusta syystä.

Tapaamispaikasta otetaan yhteyttä vanhempiin ennen tapaamisen ajankohtaa, kun viranomaiselta on tullut pyyntö tapaamisen järjestämiseen. Vanhemmilla on mahdollista tulla tutustumaan tapaamispaikkaan sovittuna aikana etukäteen.

Auttavat Sossut Oy on yksityinen sosiaalipalvelujen tuottaja. Tapaamispaikat ovat:

HÄMEENLINNA
Koulukatu 16 (kerrostalon alakerta, oma ovi (koulukadun ja Saaristokadun kulmahuoneisto) Koulukadulta sisään)
Sähköposti. palvelu@auttavatsossut.fi Puh. 020 730 9970

TURKU
Kaskenkatu 2 B

Sähköposti. palvelu@auttavatsossut.fi Puh. 020 730 9970

Vanhempi on lämpimästi tervetullut tapaamiseen olipa tilanne ja tausta millainen tahansa. Vanhempien keskinäiset välit eivät saisi estää lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa. Lapselle tärkeistä ihmisistä puhutaan tapaamispaikassa kunnioittavaan sävyyn.

Tapaaminen järjestetään sovittuna ajankohtana. Tapaamisten valvoja tulee avaamaan oven tarkalleen sovittuna aikana. Tule siis sovittuna aikana.

Valvoja ei voi ottaa kantaa tuen tai valvonnan tarpeen perusteluihin tai muihin tapaamisen taustoihin tai toiseen vanhempaan liittyviin asioihin.Valvoja laatii aina tapaamisesta tai valvotusta vaihdosta raportin, joka asianosaisilla on oikeus saada pyydettäessä asiakkaan asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä asiakirjapyynnöllä.

Tapaamisten toteutumisesta kiitos/ kehitä palvelua palautteen voi antaa yllä olevaan sähköpostiin.

Tapaamispaikassa

Lapsesi ja Sinä – tervetuloa meille!

Tapaamispaikka antaa puitteet vanhemman ja lapsen tapaamiselle. Auttavat Sossut työntekijät ovat kaikki yliopistotutkinnon suorittaneita sosiaalityöntekijöitä tai psykiatrisia sairaanhoitajia ja/tai terapeutteja. Olet luotettavien ihmisten seurassa, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Valvojan roolit: Tuetussa tapaamisessa työntekijä on läsnä pysytellen tapaamisen taustalla. Valvoja tulee tarvittaessa apuun, jos vanhempi tai lapsi tarvitsee apua toiminnan tai vuorovaikutuksen tueksi. Tuetun tapaamisen aikana myös poistuminen lapsen ja vanhemman kanssa yhdessä tapaamistilasta on myös mahdollista ( esim. ulkoilu lapsen ja vanhemman kanssa, kaupassakäynti yms.), jolloin valvoja tulee mukaan. Muiden henkilöiden mukana olosta tapaamisessa on sovittava etukäteen vanhempien ja valvojien / sosiaalityöntekijän kanssa.

Valvojan rooli: Valvoja tai tarvittaessa valvojat ovat koko tapaamisen ajan jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä turvaten lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja toimintaa lapsen näkökulmasta ilman riskiä. Valvotussa tapaamisessa koko tapaaminen tapahtuu tapaamispaikassa. Valvottuun tapaamiseen ei voi tuoda ulkopuolisia henkilöitä.

Tapaamispaikassa voi samanaikaisesti olla myös muita perheitä. Tällöin jompikumpi perheistä voi myös vetäytyä omaan huoneeseen. Huoneet ovat äänieristettyjä ja niissä on leikkikaluja ja levon mahdollisuus. Leikkikaluja voi siirtää huoneesta toiseen.

Tapaamisten aikana on mahdollista syödä omia eväitä. Tällöin vanhempi huolehtii itse ruokatarvikkeiden tuomisesta tiloihin. Ruuanlaitto mahdollisuutta ei ole, vaan tiloissa on mahdollisuus lämmittää valmisruokaa, välipalaa sekä keittää kahvia ja teetä. Tilassa on jääkaappi eväiden säilyttämistä varten.

Ruokailu tapahtuu ruokapöydän ääressä, ei sohvalla tai leikin lomassa. Täten hygieniasta pystytään huolehtimaan.

Tapaamispaikassa vanhempi siivoaa oman perheensä aiheuttamat sotkut. Lelut laitetaan takaisin paikoilleen, astiat tiskataan ja roskat laitetaan roskikseen. Jos murusia tai muuta on pudonnut lattialle ne lakaistaan roskikseen, isommat tahrat pyyhitään kostealla liinalla. WC-tilat pidetään omalta osalta siistinä, jos jälkeen jää vaippa tms. Isompaa jätettä siitä kerrotaan valvojalle.

Valvoja huolehtii tapaamisen päätteeksi siitä, että tapaamistila jää siistiin kuntoon seuraavaa tapaamista ajatellen.

Valvoja huolehtii siitä, että tapaaminen päättyy etukäteen määriteltynä ajankohtana.

Yön yli kestäviä tapaamisia on mahdollista järjestää Forssan toimipisteessä ja Hämeenlinnassa, jolloin etävanhempi ja lapsi voivat yöpyä tapaamispaikan asunnossa. Yön yli tapaamista sovitaan aina etukäteen oman sosiaalityöntekijän kanssa ja vain yksi perhe voi kerrallaan olla yötapaamisella, jolloin valvovia on paikalla kaksi.

Tapaaminen suositellaan aloitettavan ja lopetettavan käsidesin käytöllä. Tapaamiseen tultaessa lapsi ja vanhempi on terveenä ilman flunssan oireita. Sairastuessa tapaaminen tulee peruuttaa. Ohjeet peruuttamiseen ja uuden ajan sopimiseen ovat alla.

Valvoja voi olla sama tai eri henkilö tapaamista seuraavilla kerroilla.

Perutut tai keskeytyneet tapaamiset

Tapaamisen peruuntuessa, ilmoita siitä mahdollisimman hyvissä ajoin tapaamispaikkaan, mieluiten vähintään 24 h etukäteen. Auttavat Sossut puh. 0207309970.

Tapaamispaikka ilmoittaa peruutuksista sosiaalitoimeen. Vain yksittäisen tapaamiskerran peruuttaminen tai keskeyttäminen on mahdollista. Valvoja ei voi päättää, ettei tapaamisiin vastaisuudessa järjestetä valvontaa tms. näistä päättää sosiaaliviranomainen.

Peruuntuneen tapaamisen tilalle pyritään järjestämään korvaava tapaaminen. Ensisijaisesti toimitaan sosiaaliviranomaisen päätöksen tai sopimuksen mukaisesti myös korvaavien tapaamisten osalta.

Valvojan täytyy antaa toimivaltaiselle lastenvalvojalle kirjallinen selvitys tapaamisista, jotka on keskeytetty tai jotka ovat jääneet muusta syystä toteutumatta. Selvitys sisältää valvojan tiedossa olevat syyt tapaamisen estymiseen tai keskeyttämiseen. Valvojan pitää tarvittaessa tehdä  myös lastensuojeluilmoitus.

Tapaamisten aluksi voidaan myös tarkistaa vanhemman kunto, jos siitä on erikseen sovittu. Tapaamispaikassa ollaan päihteettömiä. Valvojalla on velvollisuus keskeyttää tapaaminen, jos tapaamisesta aiheutuu haittaa lapselle. Jos tapaamisessa nousee huolenaiheita on hyvä keskustella niistä tapaamisen päätteeksi tai heti sopivan tilaisuuden tullen, kun lapsi ei ole kuulemassa. Valvojilla on velvollisuus lastensuojelun huoli-ilmoituksen tekemiseen tilanteen vaatiessa.